Artikelindex

Cardijn en de christelijke inspiratie

De christelijke inspiratie is verweven met de geschiedenis en de identiteit van KAJ. Ze was de krachtbron van hele generaties jonge arbeiders. Wij ervaren jongeren als zin-zoekers voor hun leven.

Wij hebben vanuit een christelijke inspiratie aandacht voor het kleine verhaal en de mens achter dit verhaal. Het is tevens die inspiratie die moet aanzetten tot grote openheid voor elke mens, afgezien van geslacht, ras, geloof ... Belangrijke waarden zoals solidariteit, mededogen, empathie, respect, ... geven ons vandaag zin en richting in het leven.

Belangrijk is dat steeds het verhaal van elke jongere als uitgangspunt wordt genomen.

Cardijn en ‘de universiteit van het leven’

Jozef Cardijn heeft samen met de jonge arbeiders de steun gegeven waar deze arbeiders recht op hadden. Hij was sterk geraakt door de vaak onmenselijke levensomstandigheden van de arbeidersjeugd in het begin van de 20e eeuw. Dit stond loodrecht tegenover zijn persoonlijke visie: “Elk mens is een kind van God en heeft een onvervangbare opdracht in deze wereld”.

Met haar methode ‘Zien-oordelen-handelen’ werd KAJ voor duizenden arbeidersjongeren “de universiteit van hun leven”. Ze trokken ten strijde tegen de onrechtvaardige samenleving die hun geen gelijkwaardige kansen gaf en in hun beweging vonden ze de moed en de bagage om hun leven in eigen handen te nemen.

KAJ is een internationale beweging

De situatie van jongeren hier is onlosmakelijk verbonden met de situatie van jongeren elders in de wereld. In al het doen in KAJ zal de internationale dimensie dan ook niet ontbreken. KAJ is deel van de Internationale KAJ die bewegingen op alle continenten verenigt. Deze bewegingen werken allen met jongeren uit arbeidersklassen vanuit de realiteit van die jongeren volgens ‘zien-oordelen-handelen’. Wij zijn de internationale KAJ!

KAJ is een zelfstandige, autonome beweging

KAJ voert een zelfstandige koers, vanuit het verhaal, de ervaring en het standpunt van de jongere.

Binnen het netwerk van de Christelijke arbeidersbeweging werken wij samen aan een betere samenleving.