Artikelindex

Zien-oordelen-handelen is de methode van KAJ

De methode ‘zien-oordelen-handelen’ heeft zowel binnen als buiten KAJ haar waarde bewezen en helpt ons om het hoofd te bieden aan de maatschappelijke uitdagingen om de juiste acties te ondernemen.

De methode ‘zien-oordelen-handelen’ vertrekt van de ervaringen van jongeren (de realiteit durven zien, ook de andere kant willen zien) en de gewenste situatie (de droom - oordelen). Dit vormt de basis voor het handelen. Met deze methode kan iedereen veel verder geraken dan ze ooit hadden gedacht of gehoopt.

We vertrekken vanuit de realiteit (zien): wat doet zich voor onder jongeren? wat zijn harde feiten? wat stellen we persoonlijk of maatschappelijk vast rondom ons heen? ... Door deze vragen komen we tot een verzameling van gegevens, indrukken en informatie die de basis vormt tot ons inzicht.

Vanuit de feiten-verhalen – bekomen met een kritische blik – is de volgende stap het komen tot een oordeel omtrent datgene wat we gezien hebben. Een gevoelige parameter hierbij is het zien van onrechtvaardigheid, gebrek aan respect voor de jongeren. Dit alles volgens de filosofie van KAJ: elke jongere is meer waard dan al het goud van de wereld!

Na een juist oordeel is de tijd rijp om te handelen: om de situatie te durven bijsturen, om de situatie van jongeren te verbeteren, om verder te groeien als mens, ... campagnes, bekendmakingen, activiteiten, de afdelingswerking zijn middelen van dit actieproces en doelen op het behalen van het maximum resultaat.

We willen zo veel mogelijk mensen daarin meenemen. Om de betere samenleving te creëren moeten we met veel zijn. Een middel hierin is onze afdelingswerking, om op zo veel mogelijk plaatsen op het terrein aanwezig te zijn. Een ander middel zijn onze campagnes over vb. school en werk.

Vriendschap, samen plezier maken en activiteiten in de afdelingen zijn bij uitstek de belangrijkste middelen voor de start van elk proces.

De wortels van KAJ liggen in het arbeidersmilieu

Dit arbeiderskarakter doet ons zowel vandaag als in de toekomst heel bewust kiezen voor jongeren die het moeilijker hebben. KAJ is altijd bekommerd geweest om jongeren die geconfronteerd worden met problemen die ze alleen niet kunnen veranderen.

Jongeren die werkzoekend zijn of zich in een onzekere werksituatie bevinden liggen aan de basis van KAJ en hebben hun plaats in hun beweging. We zoeken samen naar oplossingen. In KAJ vinden wij de kans onze toekomst op te bouwen zoals wij die zelf willen.

Onze schoolloopbaan heeft veel invloed op onze werksituatie, ons latere leven en toekomst. Daarom staat ook het thema ‘onderwijs’ centraal in KAJ.

Jongeren uit TSO, BSO, en deeltijds onderwijs, jongeren die het thuis niet gemakkelijk hebben door hun gezinssituatie, armoede, jongeren die elders gepest worden, die uit een andere cultuur komen, … KAJ is er voor deze jongeren wiens rechten dreigen geschonden te worden.

KAJ staat open voor alle geloofsculturen. Alle nationaliteiten zijn welkom omdat niemand kan kiezen waar hij geboren wordt. Het is ons doel om ervoor te zorgen dat zij in de samenleving en daarmee onze afdelingen, worden opgenomen.

In KAJ zijn jongens en meisjes gelijkwaardig aan elkaar. We streven dan ook naar een gelijk aantal in onze beweging.