Vlaams Jeugdwelzijnswerk van 2010!

Artikelindex

Vlaams Jeugdwelzijnswerk van het jaar 2010

Op 26 november wonnen de interimacties van KAJ de prijs 'Vlaams Jeugdwelzijnswerk van 2010', van de CERA-stichting. Volgens deze stichting kiest KAJ met haar (lokale) interimacties, voor

een solidaire opstelling en komt op voor de belangen van kwetsbare groepen. Dit doet KAJ door het doordacht opnemen van een signaalfunctie, samen met de jongeren zelf. KAJ werkt niet vanuit een medelijdenperspectief, maar stelt zich op als medestander van de jongeren. In dit fraaie voorbeeld van empowerment beslissen de jongeren mee in alle facetten van het project. Er groeit een gezamenlijke kracht die tot structurele beleidsbijsturing kan leiden in het belang van kwetsbare groepen.

Deze prijs en daarmee verbondene titel “Vlaams Jeugdwelzijnswerk van het jaar 2010” zijn een mooie bevestiging van ons werk. Hier houdt het voor ons natuurlijk niet op, uiteindelijk willen we bereiken dat de bevoegde instanties en de verschillende beleidsmakers jongeren steunen bij hun zoektocht naar werk in plaats van hen te controleren, als luiaards te bestempelen en hen uit te sluiten. Jongeren hebben het al lang moeilijker om werk te vinden (de werkloosheid onder de 18 tot 25-jarigen is bijna twee keer zo hoog als het gemiddelde in Vlaanderen), jongeren zijn door de economische crisis bijzonder zwaar getroffen, hoewel zij nog altijd de toekomst van onze maatschappij zijn.

We zijn overtuigd dat we via onze interimactie dit mattheuseffect kunnen wegwerken: het is onaanvaardbaar dat het voor jongeren altijd maar moeilijker wordt om waardig werk te vinden. Er moet voldoende werk zijn en jongeren moeten gesteund worden in hun zoektocht naar werk.

Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat we door deze keuze als beweging sterker en groter zullen worden. Via onze acties willen we dan ook de uitbouw van onze beweging vooruit stuwen en nieuwe werkingen opzetten, vanuit het thema “werk zoeken”.

Dit is onze grote uitdaging!