Vlaams Jeugdwelzijnswerk van 2010!

Artikelindex

Wat wij willen veranderen

interim alarmDe KAJ zou de KAJ niet zijn als ze daarbij niet vanuit de jongeren zelf vertrok: voor, door en met jongeren. Heel wat beroepskrachten, maar ook vrijwilligers, staan dus regelmatig aan interimkantoren op verschillende plaatsen in Vlaanderen, om verhalen van jongeren te verzamelen, maar ook om de jongeren warm te maken om mee te doen. Zo hebben we onder andere in Aalst, Antwerpen, Lokeren, Gent, Brussel, Ieper en Oostende al tientallen verhalen van jongeren verzameld en contacten met de betrokken jongeren gelegd.

pinokkio interim In Ieper en Oostende – waar wij om verschillende redenen onze pilootprojecten startten - mondde dit uit in de eerste actieprocessen met de jongeren. In Ieper deden Rino en Broos hun vele negatieve ervaringen met interimkantoren uit de doeken in “Pinokkio Interim”, de maandag erop mochten ze hun verhaal nog eens overdoen op Radio 2 West-Vlaanderen. In Oostende heette het persmoment “Interim Alarm”, Laundry vertelde er een heleboel feiten die de werking van de interimsector aan de kaak stelden, bovendien zorgde hij ook voor een interimrap.

Processen in andere steden zijn lopende en tijdens de eerste maanden van 2011 begint een nieuwe reeks lokale persmomenten, met als doel de slechte steun en de behandeling die werkzoekende jongeren ervaren, bekend te maken.

Wij willen die jongeren via onze lokale actietrajecten engageren om samen onze nationale campagne verder te plannen. We willen ook de druk op de bevoegde instanties en de verschillende beleidsmakers opvoeren, zodat ze de manier waarop jongeren bij hun zoektocht naar werk steunen, ten goede veranderen.