KAJ kiest voor een gendergelijke raad van bestuur en een vrijwillig voorzitter

de nieuwe rvbKAJ vzw is een jongerenbeweging door, voor en met jongeren. Een emancipatiebeweging voor jongeren die niet bij de pakken blijven zitten maar zelf het heft in handen nemen en opkomen voor zichzelf en voor anderen. Deze inspirerende visie toont het unieke van KAJ: een beweging die én jongeren versterkt én maatschappelijke verandering nastreeft.

In volle vaart van dromen naar plannen

Congres november 2016

Waar wil KAJ werk van maken in de periode 2018-2021 en hoe gaan we dat doen? Deze vraag beantwoordden we in een 'beleidsnota': een lijvig document waar we afgelopen jaar allemaal hard aan gewerkt hebben. Het congres was een orgelpunt in het tot stand komen.

In de vorige aflevering...

De voorbereiding van het congres startte al in het voorjaar met allerlei bevragingen van leden en kernleden, met een droomtweedaagse in augustus en enkele uitgebreide raden van bestuur. In september deden al 55 jongeren hun zegje op de provinciekernen. Dit alles bij elkaar was het vertrekpunt van het congres op 19 en 20 november 2016.

Missie en Visie

Missie - Wat maakt ons uniek?

In KAJ gaan arbeidersjongeren samen op pad. Via ontmoeting en persoonlijk contact leren we onszelf en de ander kennen. We worden bewust van onze eigen realiteit en waarde, zien gelijkenissen bij anderen en leren over systemen die ons leven beïnvloeden. We kijken kritisch naar onze omgeving en de maatschappij en nemen ons eigen leven in handen. We blijven zowel in ons persoonlijk leven als in de maatschappij niet bij de pakken zitten en komen op om alle jongeren alle kansen te geven waar we recht op hebben. We strijden voor een leven en samenleving waar onze rechten en onze waarde centraal staan. Hierdoor worden wij gevormd en veranderen wij persoonlijk, waardoor de samenleving duurzaam verandert. Dit alles doen we via de methode ‘zien-oordelen-handelen’.

KAJ moet de realiteit, die wij als jongeren beleven veranderen

Sinds begin september schoten we op nationaal met een nieuwe ploeg uit de startblokken. 'Wij', dat zijn Els, Riensje, Jo en Stefaan en we gaan ons uiterste best doen om samen met jullie de KAJ-acties, -campagnes, -afdelingswerking verder te ontwikkelen! Jullie vragen zich misschien af: Welke visie hebben die dames en heren? Waar willen ze werk van maken? Hebben wij ook iets te zeggen? Het is niet simpel om dat allemaal duidelijk te maken op twee bladzijden, maar hier lees je alvast een stevige impressie.

boekvoorstelling 'Is dit nu de moderne arbeidsmarkt?'

Je kan  pdf Is dit nu de moderne arbeidsmarkt? - zwartboek interim (2.55 MB)  downloaden of hier kopen en onze campagne steunen!

Het boek van de jongeren van KAJ verbreedt het debat over het werkgelegenheidsbeleid, het haalt de discussie weg van de dagdagelijkse organisatie ervan en brengt ze op het niveau van mens en waarden. Het boek schetst een realiteit die niet als momentopname maar als evolutie moet gelezen worden. Een evolutie waarbij we, als we de link leggen met ons omringende landen zoals Nederland, moeten vaststellen dat wat deze jongeren vandaag beleven de werkelijkheid wordt voor steeds meer werknemers. Ook van deze die zich vandaag veilig en goed beschermd wanen. Een aanrader!

Prof. Dr. Jan Blommaert, directeur van het Babylon studiecenter, Tilburg University

“De getuigenissen in het zwartboek Interim 'Is dit nu de moderne arbeidsmarkt?' geven een doordringend en confronterend beeld op de dagelijkse strijd van jonge werkzoekenden op zoek naar een job, zekerheid en stabiliteit. Ze bieden een tegenstroom voor iedereen die pleit voor blinde flexibilisering van onze arbeid en andere mini-jobs. Iedereen die een eerlijke discussie wil voeren over waardig werk zou de voorbeelden uit dit boek moeten kennen.

Marc Leemans, voorzitter ACV
Lees alstublieft het boek 'Is dit nu de moderne arbeidsmarkt? - Zwartboek interim'. De getuigenissen van de jongeren geven me koude rillingen. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd en krijgen vooral de boodschap niet te veel te willen. Het doet je voelen waar een beleid van doorgedreven individualisering en responsabilisering toe leidt. We hoeven de argumenten tegen een blinde flexibilisering helemaal niet in Duitsland te zoeken, ze bevinden zich hier vlak onder onze neus. Laten we dit boek aangrijpen om het debat te voeren over wat een mens mag verwachten van arbeid en over hoe we in de toekomst ons arbeidsmarktbeleid gaan vorm geven.

 

Wouter Van Besien, Voorzitter Groen

Is dit de nieuwe arbeidscultuur mevrouw De Coninck?

Geachte mevrouw De Coninck,

Vorige vrijdag lazen wij in De Morgen en De Standaard dat u een aantal maatregelen nam om de uitzendsector te moderniseren: een rem op dagcontracten en recht op uitleg bij niet-aanwervingen. Wij juichen dergelijke maatregelen toe, want ze getuigen van de wil om uitzendkrachten met meer respect te benaderen. Maar we vrezen, mevrouw De Coninck, dat de regels die u uitvaardigde weinig tot geen effect zullen hebben. En dit om twee redenen.

Het KAJ-congres

Laat de stem van de basis klinken!

Het congres, de andere thema's

  • Ben jij een kernlid?
  • Ben jij een kernlid dat veel met de leden babbelt?
  • Ben jij een kernlid dat weet wat de leden bezighoudt?
  • Ben jij een kernlid dat nog zeker 2 jaar wil meewerken aan de KAJ?
  • Ben jij een kernlid dat mee wil beslissen over de thema's waar KAJ rond moet werken?
  • Ben jij een met andere woorden superkernlid?

Dan ben jij uitverkoren om mee de toekomst van KAJ te bepalen!


Wat is een KAJ-congres?

Een KAJ-congres is een beslissingsorgaan waarop alle kernleden van KAJ Vlaanderen en Brussel mee kunnen beslissen over de inhoudelijke richting van KAJ. Het congres wordt afgesloten met een symbolische actie waarop we willen tonen wie we als KAJ zijn en waarvoor we staan.

Genoeg dogma's en veronderstellingen, nu concreet!

Het is goed dat Pieter Marechal aandacht vestigt op de moeilijkheden die jongeren ondervinden, maar wij vinden de tekst te polariserend en het is de schrijver die deze polarisatie scherp stelt. De tekst, die zeer technisch is, daar kunnen wij weinig tegen inbrengen, maar vinden het belangrijk dat de discussie concreet gevoerd wordt, niet in dogma's of vanuit veronderstellingen.

De stelling over sociale zekerheid en pensioenen wordt eng gezien. De vraag is niet of jong of oud de lasten moeten dragen. De fundamentele vraag is hoe het komt dat een samenleving die objectief gezien welvarender is dan pakweg 40 jaar terug niet meer in staat is om de herverdeling, die 40 jaar terug wel mogelijk was, te financieren.

Maar jullie zullen wel meer onderlegd zijn om dit te staven.

De schrijver moet ook eerlijk zijn. Hij kiest voor herverdeling en dus voor investeringen in betaalbare en degelijke huisvesting voor iedereen, betaalbaar en degelijk onderwijs voor iedereen maar dan ook een degelijk pensioen voor iedereen.

De 2de en 3de pijler kunnen een aanvulling zijn, maar de werkelijkheid zegt dat jonge werknemers in tijdelijke, onzekere contracten hier niet aan deelnemen of hier de kans niet toe krijgen.

Vlaams Jeugdwelzijnswerk van 2010!

Het aantal werkloze jongeren is de voorbije twee jaar met bijna 45% gestegen, zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen.

We riskeren een verloren generatie te krijgen!

zegt onderzoeker Seppe De Blust aan Metro.

Bij de jongeren heeft de financiële en economische crisis tot een waar slagveld geleid. In de periode tussen 2008 en 2010 waren er 44,7% meer werkloze jongeren dan voor de crisis. Ook het aantal langdurig werklozen is fors gestegen: van 6.300 jongeren in 2008 naar 11.500 in 2010.

Voor veel jongeren is werk zoeken alleen nog mogelijk door middel van interim. We namen de proef op de som en gingen op de website van de VDAB na hoeveel vacante jobs voor hulparbeider in de productie liepen via interim. Bleek dat voor niet minder dan 82% van de eerste 200 vacatures het geval te zijn, dus 165!

KAJ wint met hun ‘interimactie’ de Ceraprijs 2010!

Brussel, 23 november 2010. De Ceraprijs van het Vlaamse Jeugdwelzijnswerk plaatst organisaties in het voetlicht die zich verdienstelijk maken in het jeugdwelzijnswerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Voor de editie van 2010 nam KAJ uit Schaarbeek met hun Interimactie de Ceraprijs mee naar huis en mag zich ‘Jeugdwelzijnswerk van het jaar’ noemen.