Verzekeringen en veiligheid van het lokaal

Afdrukken

Verzekeringen

Brand-, storm- of waterschade aan je KAJ-lokaal (of de inboedel ervan) zijn niet gedekt door de KAJ-verzekering.

Je hebt je lokaal in bruikleen of je huurt het (van de gemeente, de parochie of privé):

Normaal gesproken moet je als huurder zelf het huurrisico bij brand verzekeren. Je moet in elk geval het gebouw verzekeren, en je kan ook de inboedel laten verzekeren (dat is niet verplicht, maar wel aan te raden als je dure spullen bewaart in je lokaal). Dit risico is niet gedekt via de KAJ-verzekering.

Maar:

Je moet als huurder geen brandverzekering afsluiten voor jullie lokaal als er in het huurcontract staat dat de eigenaar verzekerd is voor brand en dat brandschade door jullie (de huurder) veroorzaakt vergoed zal worden door de brandverzekering van de eigenaar. In verzekeringstermen noemt men dit ‘afstand van verhaal’. Dit moet duidelijk vermeld staan in het huurcontract

Indien je huurt van de gemeente of parochie is dit meestal het geval. Staat er niets in het huurcontract (of zijn er gewoon mondelinge afspraken), dan vraag je dit best even na bij de eigenaar.

Als de eigenaar voor de brandverzekering heeft gezorgd, en dit duidelijk in het contract staat, betekent dit niet dat ook je inboedel is verzekerd! Hiervoor moet je nog steeds zelf een verzekering afsluiten!

Belangrijk!

Zoek het huurcontract van jullie KAJ-lokaal eens op en controleer eens of ‘afstand van verhaal’ vermeld staat in het contract. Als dat niet het geval is, neem dan contact op met de eigenaar en laat het contract eventueel aanpassen. Als de eigenaar geen brandverzekering heeft voor het gebouw, ga dan zo snel mogelijk naar je verzekeringsagent om zelf een brandverzekering af te sluiten!

Je KAJ-afdeling is zelf eigenaar van het lokaal:

In dit geval moet je als eigenaar zelf hiervoor een aparte brandverzekering afsluiten (zowel voor je lokaal als voor de inboedel ervan). Dit risico is in geen geval verzekerd via de KAJ-verzekering.

Komt de KAJ-polis dan nooit tussen bij schade aan een lokaal?

De KAJ-polis komt nooit tussen bij schade aan de vaste lokalen van je afdeling. De KAJ-verzekering dekt echter wel brand-, rook- of waterschade aan gebouwen (en inboedel) die occasioneel worden gehuurd of gebruikt door je afdeling (bijvoorbeeld je kamphuis).

Veiligheid in en om het lokaal

Spontaan denk je misschien aan brandveiligheid, maar toch zijn er heel wat meer aspecten om je lokaal veilig te maken. Het eerste waaraan meestal gedacht wordt is brandveiligheid, toch is er nog meer nodig om je lokaal veilig te maken. Als een brandveilig lokaal toch in brand zou schieten, is het dan gemakkelijk om te evacueren? En als de leden dan buiten komen, kunnen ze dan ergens veilig staan, of staan ze direct midden op straat? Er zijn dus veel meer vragen die mee spelen in het verhaal van de veiligheid. We proberen alles op een rijtje te zetten.


Brandveiligheid

Voor een brandveilig lokaal is het héél belangrijk dat je aan volgende zaken aandacht besteed:

Inbraak voorkomen

Jeugdlokalen worden vaak geconfronteerd met inbraken. Het feit dat ze vaak afgelegen liggen, en niet permanent gebruikt worden, speelt hier duidelijk in het nadeel. Het is ook handig om een lijst op te stellen van alle inboedel van je lokaal, zo weet je bij een eventuele diefstal wat er allemaal gestolen is. Toch kunnen enkele zaken helpen inbraken te voorkomen.

Sleutel:

Het is niet altijd nodig dat de hele leidingploeg over een sleutel van het lokaal beschikt. De oud-leiding hoeft helemaal geen sleutel te hebben. Bekijk met je afdeling bewust wie een sleutel moet hebben, en wie niet, en hou goed in overzicht wie er allemaal één heeft.

Sommige afdelingen leggen hun sleutel op een ‘geheime’ plaats. Je doet dit best niet! Deze plekjes zijn meestal helemaal niet zo geheim als gedacht…

Waardevol materiaal:

Dit materiaal verdient een veilige plaats, zeker dure muziek- of lichtinstallaties worden best ergens anders goed achter slot en grendel geplaatst. Ook geld bewaar je best niet in je KAJ-lokaal.

Aandachtspunten:

Afwezigheidtoezicht:

Bij de politie kan je ‘afwezigheidtoezicht’ aanvragen. Dit is een gratis controle die wordt uitgevoerd als je met je afdeling weg bent, bijvoorbeeld op je jaarlijkse kamp.


Lokalen en verkeersveiligheid

Ook een verkeersveilige omgeving van je lokaal is heel belangrijk. Maar wat houdt een verkeersveilige omgeving juist in?

Eigenlijk begint alles hier bij het goed en gemakkelijk bereikbaar maken van je lokaal. Je kan dit echter niet alleen. Heel wat partners hebben een rol in dit verhaal: je gemeente, de jeugdraad of jeugddienst, de omgeving van je jeugdlokaal, en je eigen afdeling.

Als iedereen een steentje bijdraagt, kan je de weg naar je KAJ-lokaal heel wat veiliger maken. Meer info over het hoe en wat vind je in de brochure 'Jeugdlokalen en verkeersveiligheid' van Locomotief.

Wil je alles te weten komen over veiligheid en preventie in en rond het lokaal, dan kan je altijd op deze link terecht!