Activiteiten bedenken en uitwerken!

Artikelindex

DITMUSA: de gouden regel om er voor te zorgen dat je activiteit tip top in orde is!

Ditmusa is het woord dat je krijgt als je de beginletters van een aantal spelelementen samenvoegt. Die elementen zijn: doel, inkleding, terrein, materiaal, uitleg, spelregels en aangepast. Als ze alle 7 aanwezig zijn, zorgen ze dat je spel (technisch) goed ineen zit! Of je activiteit dan ook schitterend zal verlopen, is nog een andere zaak maar het is alvast een goed begin!

Doel

Je kan de doelstellingen van je activiteit gaan opsplitsen tussen ‘opdrachtdoelstellingen’ en ‘achtergronddoelstellingen’.

Opdrachtdoelstellingen zijn doelstellingen die je meegeeft met de leden. Ze staan nauw in verband met het spel.

Achtergronddoelstellingen zitten in het hoofd van de begeleiders. Het zijn doelen die de kern wil bereiken met het spel of de activiteit.

Voorbeeld:

Merk je het verschil?

Opdrachtdoelstellingen

Zorg dat gans de groep zo snel mogelijk aan de overkant geraakt met het aantal stoelen dat je gekregen hebt zonder dat iemand de grond raakt.

Achtergronddoelstellingen

  • Ik wil dat de verschillende ploegen leren samenwerken;
  • Ik wil zien wie de leiding neemt;
  • Ik wil de deelnemers stimuleren tot creatief nadenken.

De doelstellingen moeten ook ‘buiten bereik’ en ‘binnen beleving’ zijn

altEen goede activiteitdoelstelling is er één die net buiten het bereik van de spelers ligt. De deelnemers mogen niet het gevoel hebben dat ze de doelstellingen eens rap zullen waarmaken. Ze moeten het als een uitdaging zien, ze moeten goesting hebben om er aan te beginnen.

‘Binnen beleving’ wil dan weer zeggen dat de spelers het geloof moeten behouden dat ze de doelstelling kunnen bereiken. De spelers moeten aanvoelen dat het haalbaar is.

Het sop en de kool

Het doel moet in verhouding staan tot de inspanning. Anders zullen de inspanningen niet gedaan worden of zal de teleurstelling groot zijn!

Inkleding

Bij inkleding kun je aan tal van zaken gaan denken zoals vb. attributen, verkleedkleren, een versierd lokaal, een activiteit die tot in de puntjes is uitgedacht… Jezelf verkleden, je inleven in je rol, de activiteit inkleden. Het zijn stuk voor stuk sleutels tot een succesvolle activiteit.

Terrein

Ga na welk terrein je ter beschikking hebt en pas je activiteit aan (wees daarin gerust een beetje creatief)! Een klein terrein zorgt ervoor dat een loopspel tactisch zal gespeeld moeten worden, een open terrein nodigt niet uit tot een sluipspel, een betonnen ondergrond is geen goede start voor vertrouwensspelen…

Materiaal

Zorg ervoor dat al het (juiste) materiaal ter plaatse is! Niets zo vervelend als tijdens een activiteit nog op zoek te moeten gaan naar een stuk gerief om een opdracht te doen!

Uitleg

Laat een geheimzinnige stem van op een cassettebandje je uitleg geven, verwerk de uitleg van je activiteit in een eenvoudig zoekspel, geef de uitleg op papier of maak er een show van! Je moet maar op één ding letten: het moet duidelijk blijven! Je kunt een aantal fasen als leidraad nemen:

Verzamel al de deelnemers

Zorg ervoor dat de groep volledig is en dat iedereen je kan zien en horen! Wacht van je activiteit uit te leggen tot dat iedereen stil is.

Zet je leden in de spelsituatie

Een kring maken, in ploegjes verdelen, per twee gaan staan. Probeer de activiteit zo visueel mogelijk uit te leggen zonder dat de deelnemers van je weg gaan.

Controleer of ze alles begrijpen

Speel de activiteit als een kort om te zien of de leden alles hebben begrepen. Indien een proefspel niet haalbaar is kun je aan de hand van korte vragen checken of ze alles hebben begrepen. Vb. “Naar welke post moet je als die opdracht is afgelopen?” “Wanneer verandert de tikker?”, “Als we drie keer fluiten, wat doen jullie dan?”

Start duidelijk de activiteit

Als je merkt dat iedereen de speluitleg heeft begrepen, kun je de deelnemers hun positie laten innemen en kun je starten met de activiteit.

Spelregels

Er zijn drie redenen waarom spelregels nodig zijn:

  • Spelregels moeten de veiligheid bevorderen,
  • Spelregels moeten in functie staan van de doelstellingen. Ze moeten het vb. mogelijk maken dat er gescoord wordt en tegelijk verhinderen dat er gescoord wordt.
  • Sommige spelregels zijn nodig om een bepaald spel dat spel te laten zijn. Vb. handbal speel je met de handen, bij een blinddoekspelletje mag je niet kijken

Aangespast

altBij de ‘a’ van ditmusa ligt het accent op de activiteit. Pas je activiteit aan de situatie aan:

  • het aantal leden
  • de tijd van het jaar
  • de spelduur
  • de leeftijd van je leden,

Durf je activiteit aan te passen als de situatie verandert, vb. er komen onverwacht weinig leden opdagen, het is bakwaterslag beginnen regenen… De aanpassingen kunnen ervoor zorgen dat je activiteit alsnog lukt.

Plaats reactie