Kajotters blokkeren refter

Valentijnsdag was dit jaar niet enkel de dag van de (commerciële) liefde, maar ook van de verandering voor de Vilvoordse school TechnOV. “Rebellie in de refter”, kopte één van de kranten, en verder: Hoe komt een groep van 40 leerlingen opeens tot het besluit om een refter te barricaderen? Het kon niet anders of daar zat een groep kajotters achter. Een relaas.

Toen KAJ Vilvoorde eind oktober 2016 werd opgericht, was er slechts één lid ingeschreven. Intussen heeft de afdeling de kaap van 10 leden al overschreden. Opvallend: de meeste leden zijn afkomstig van de school TechnOV. Hoe is dit gekomen? Dimitri, de hoofdverantwoordelijke, legt uit: “Verschillende van ons zaten vroeger in de leerlingenraad. Maar vorig jaar werd iedereen die teveel zijn mond opendeed er uit gezet. Bovendien, welk nut heeft zo’n leerlingenraad als er niet naar geluisterd wordt? Daarom hebben we uiteindelijk besloten om buiten school zelf met een KAJ te starten.”

Ons eerste doel: iets doen aan de hoge schoolkosten. “Een zevende jaar Hout kost al snel meer dan 2000 euro. Veel leerlingen hebben moeite om dat te betalen, of ze kunnen bijvoorbeeld niet mee op eindreis.”

Elke week kwamen nieuwe jongeren hun verhaal vertellen en ze brachten hun facturen mee. Alex, kernlid, beheert de lange lijst van verzamelde kosten: “Op onze school moeten we betalen voor de zeep en doekjes om onze handen mee af te kuisen, voor het gebruik van de machines, zelfs om in de refter te eten! Dat vinden we er echt over. Het kan toch niet zijn dat wij moeten betalen om onze eigen boterhammen op te eten! De tijd was rijp om actie te ondernemen. En de eerste kost die eraan moest, waren die belachelijke refterkosten!”

“Op de dag van de actie had iedereen een plannetje bedacht om een kwartiertje vroeger uit de les te ontsnappen. Zo stonden we om 12u klaar voor de refter. Verschillende leerlingen hadden we al ingelicht over onze plannen, en we wisten dat we niet alleen zouden staan. Toen de bel ging, stormde iedereen naar de refter, maar niemand werd binnengelaten. Terwijl de oudsten voor de deur gingen staan, deelden anderen flyers uit met de boodschap: ‘De refterkosten moeten worden afgeschaft!’

De volgende dag stond het verhaal in verschillende kranten, maar wat waren de reacties op school? Yari, kernlid: “Van onze medeleerlingen kregen we veel respect. Zeker de ouderen zijn zich bewust van de hoge kosten, en zijn blij dat er eindelijk iemand zijn mond open doet. Daarom hebben ze ons ook gesteund tijdens de actie.”

Plaats reactie