Onze strijd voor meer gelijke kansen in onderwijs

Onze voorzitter

Wij zijn van de KAJ. Wij blijven niet bij de pakken zitten. Wij komen op om alle jongeren alle kansen te geven waar we recht op hebben. We strijden voor een leven en samenleving waar onze rechten en onze waarde centraal staan.

In onze grondwet en in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens staat dat iedereen recht heeft op onderwijs, gratis. Maar dat is niet wat wij beleven. De kwaliteit van ons onderwijs is afhankelijk van mijn school, mijn achtergrond, mijn thuissituatie. Elke school heeft een grote vrijheid om zijn eigen beleid uit te tekenen. Op deze manier kan een schoolkeuze mijn verdere levensloop bepalen.

Ons onderwijs bevestigt de sociale ongelijkheid in plaats van deze te compenseren. Wie in kansarmoede opgroeit, thuis geen Nederlands spreekt, heeft minder kansen om het secundair onderwijs met een diploma te verlaten.

Dit start al bij onze studiekeuze. Praktijkrichtingen worden ondergewaardeerd, daarom starten velen onder ons in een ASO-richting om vervolgens te 'zakken' naar lager gewaardeerde TSO en BSO-richtingen. Onze studiekeuze wordt beperkt door kosten. Wie het financieel niet breed heeft, droomt maar beter niet om kok te worden. We dragen hierbij een grote individuele verantwoordelijkheid.

Spandoeken voor gratis onderwijs en waardering praktijkrichtingen

  • Praktijkkosten te groot, dromen in de goot – Dimitri (KAJ Vilvoorde), Elena (KAJ Ledeberg) , Robbe (KAJ Meulebeke)
  • Schoolplicht is geen betaalplicht – Tom (KAJ Hooglede) en Robbe (KAJ Meulebeke)
  • De school van de (on)gelijkheid – Céline en Sabu (KAJ Bornem)
  • Kostprijs moet lager ook sociale verhoudingen tussen richtingen is een flater – Roy (KAJ Vostert)
  • BSO = TSO = ASO allemaal gelijk – KAJ Hooglede
  • School is te duur, verlaag de factuur – KAJ Vilvoorde
  • Werken om naar school te kunnen? - KAJ Don Bosco

Toelichting Stijn Belmans, coördinator Uit De Marge

Ik ben blij dat jongeren op straat komen en grondrechten opeisen, jullie moeten dat blijven doen. Onderwijs is de bron waar we als gelijken kunnen starten maar dat is nu niet het geval.

Toelichting Kathleen Helsen, voorzitter Commissie Onderwijs Vlaams Parlement, CD&V

Dank u wel dat jullie de strijd mee leveren. Ik ben speciaal naar hier gekomen omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat jullie daar mee voor strijden. De kosten in onderwijs mogen niet bepalen welke kansen jongeren in onderwijs hebben. Wij willen dat jonge mensen kunnen kiezen voor een richting die ze graag doen en waarvoor ze talenten hebben. De factuur van de richting mag geen drempel zijn om daarvoor te kiezen en we zien dat dat voor een aantal jongeren wel het geval is. Vanuit CD&V zijn wij voorstander van een school waar alle richtingen aan bod komen.

Toelichting Caroline Gennez, 2e ondervoorzitter Commissie Onderwijs Vlaams Parlement, sp.a

Gratis onderwijs is een basisrecht. We moeten naar school, en dat is maar goed ook. We kunnen naar school, want op school kunnen we echt zorgen dat we zijn wie we willen zijn, een sterke burger in de samenleving en een talent dat zich kan ontplooien op de arbeidsmarkt. We krijgen kansen van thuis, maar helaas krijgt niet iedereen dezelfde kansen van thuis, daarom is het evident dat de kost van uw school nooit uw studiekeuze bepaalt. De talenten, de goesting, de ambitie die je zelf hebt, die moet je studiekeuze bepalen, en niets anders.

Slotactiviteit

De slotactiviteit werd georganiseerd door de cursisten van de animatorcursus van KAJ Diepenbeek. Het thema van de activiteit was ‘school is te duur’ en ‘de onderwaardering van praktijkrichtingen’. We werden verdeeld in 4 groepen en voerden samen met het groepje de activiteiten uit op de verschillende standen. Er waren vier standen: twee standen om punten te verdienen en twee standen om geld te verdienen. Met het geld en de punten die we verdiend hadden kwamen we in een bepaalde schoolrichting uit, namelijk ASO, TSO, BSO en KSO. Zo werd het voor iedereen duidelijk dat je niet echt kunt kiezen welke richting je echt wilt maar dat je de richting moet doen met het geld en punten die je hebt.

Wat hebben we verwezenlijkt?

We kwamen op het VTM Nieuws en kregen bevestiging uit verschillende hoek.

BIG UP voor de scholierenmars van RedFox-nl

“Jongeren die opkomen voor beter onderwijs in ons land: écht gratis onderwijs zodat iedereen gelijke kansen krijgt. Vorige maand protesteerde de KAJ van Vilvoorde nog tegen de huurprijs die leerlingen moeten betalen om ... te mogen eten in de refter van hun eigen school! KAJ is voorstander van algemene vakken die gelijk zijn voor iedereen - zodat leerlingen niet meer gedegradeerd worden naar technisch en beroeps. Finland, daar is onderwijs echt gratis. En daar zijn 'sterke' leerlingen even sterk als in België, en de 'zwakkeren' halen er vééééééél betere resultaten. Dankzij de speciale ondersteuning die ze er krijgen. Kortom: KAJ is kritisch jongerenwerk dat de wereld wil veranderen. Ze krijgen de volledige steun van RedFox - nl en Comac Studenten”, stond bij hen te lezen.

  • Geen campagne zonder jullie actie!
  • Is het onderwijs al gratis? Betaalt Hilde al onze facturen?
  • Welke refter is de volgende?

Plaats reactie