Ten strijde voor een kosteloze school

De start van het nieuwe schooljaar is al even voorbij. Samen met de gezellige drukte brengt ook het schooljaar heel wat rekeningen met zich mee. Een nieuw rekenmachine, studiemateriaal, uitstappen die handen vol geld kosten,.. We staan er dikwijls niet bij stil hoe hoog de schoolfacturen zijn en we staan er al zeker niet bij stil dat dit voor veel mensen geen evidentie is. Op deze manier wordt de kloof tussen arm en rijk steeds groter. Onderwijs zou de springplank moeten zijn om de ongelijkheid weg te werken, maar houdt deze enkel en alleen in de hand.

Jongeren liggen vaak wakker bij het thema School. De kwaadheid en nood aan verandering wordt groter en ook sterker. We konden dus dit niet zomaar laten voorbij gaan. Onze jongeren gaan ten strijde met als doel verandering en kosteloze school.

Op 15 oktober sloegen heel wat jongeren hun handen in elkaar en trokken aan de alarmbel. Heel Vlaanderen en Brussel werden geconfronteerd met het feit dat de hoge schoolkosten de pan uit zwieren en dat deze grote gevolgen hebben voor heel het gezin.

Brugge-Tielt: Snoep op de Stoep

Met dit idee gingen de koplopers Robbe, Laura, Jelle, Massima, Emma en Matthias aan de slag. Snoep verkopen om zo de mensen te laten kennis maken met de campagne. Het was een schot in de roos. Per zakje vroegen we 2 euro en met de winst zouden we dan symbolisch onze schoolfacturen betalen.

Ik doe nu een algemene richting waarbij ik zowel in de zaal als in de keuken sta. Ik moet voor allebei werkkleren aankopen, een messenset aanschaffen, eten betalen,.. Totaal kost me dit voor één jaar 2840 euro!!

Robbe

In het eerst en tweede jaar van het secundair moeten wij een basis rekenmachine aanschaffen die je vanaf het derde jaar niet meer nodig hebt want dan zijn we verplicht een grafische rekenmachine aan te schaffen die dan nog eens 50 euro meer kost.

Yentl

Voor het vak informatica moesten we een handboek aankopen via het school. De leerkracht vond dit geen goed werkboek en gebruikt z'n eigen cursus waarvan we kopieën krijgen die we dan ook moeten betalen. Dit zijn allemaal concrete feiten waarmee onze jongeren worden geconfronteerd. En eigenlijk zijn deze feiten maar een topje van de (scholen)ijsberg.

Matthias

Ten strijde

Gepakt en gezakt met de snoep gingen we op 15 oktober in Tielt de straat op. We hebben meer dan 100 mensen aangesproken. Zowel gepensioneerde als jonge gezinnen. De reacties waren vrij positief. De mensen waren begripvol en benadrukte dat dergelijke acties nodig zijn. In een twee tal uur hadden we alle zakjes verkocht. Sommige mensen gaven extra geld om onze actie te steunen. Maar niet iedereen was het volledig eens met onze acties. Ze vonden ‘als je bewust kiest voor een studierichting waar je op voorhand in grote lijnen weet hoeveel deze zal kosten”. Goed moet budgetteren en inboeten in luxe-producten. Is het normaal dat je voor bepaalde richtingen een financieel plan moet opstellen?? Neen.. natuurlijk is dit niet normaal!! Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn ongeacht de financiële middelen.

Diepenbeek-Vostert: School is veel te duur.

De jongeren van KAJ Diepenbeek en KAJ Vostert hadden ondervonden dat de schoolkosten hoger en hoger werden. Sommige ouders hebben zelf financiële moeilijkheden waardoor de facturen niet kunnen betaald worden. Gaan we daar niet eens werk van maken? Moeten mensen die niet weten? De sleutelfiguren Joey, Jarne, Margaux, Silke, Femke, Roy en Birte namen het voortouw in deze actie. Na de eerste brainstorm waren ze vertrokken.

Ik volg STW; Voor het vak huishoudkunde moeten wij veel zelf betalen. De ingrediënten, een kookmuts, een short,..

Yame

Wij betalen onze schoolboeken en zijn dan ook nog eens verplicht om een tablet aan te schaffen. Wij gebruiken deze niet zoveel. Dat is toch weggegooid geld?Elke

Ik heb het gevoel dat erbij elke richting wel extra kosten bijkomen. En deze kosten kunnen enorm oplopen.Margaux

Na een boeiend gesprek waarin veel naar boven kwam begonnen we aan het spel. Het spel is een manier om op een fijne manier om te gaan met het thema school en dan specifiek rond het financiële.

Het startschot werd gegeven

De leden werden in drie groepen verdeeld ASO-TSO-BSO Per groep moeten de leden een bepaald bedrag, punten halen om hun schoolmateriaal te kunnen betalen.

Groepsdruk: We merken dat sommige leerlingen onder druk van vrienden duurdere spullen willen kopen om er bij te horen.

Uitstappen: Sommige leerlingen kunnen niet mee op uitstap omdat het teveel kost

I.T: Ook hier zijn er verplichte kosten. Apps, licenties,..

Hobby’s: Sommige kajotters moeten keuzes maken. hobby’s – school. Allebei is vaak te duur

Teambuilding: Wij willen aantonen dat iedereen gelijk is. Welke richting ze ook volgen.

Het spel was een groot succes. Niet alleen heeft de werkgroep dit allemaal zelf opgestart en uitgevoerd. Ook de leden hebben hun steentje bijgedragen. De opkomst was enorm. De lokale pers kwam ook kijken en waren enthousiast over het thema.

En… hoe moet het nu verder?

Het is duidelijk dat het startschot werd gegeven. De actie en de activiteiten zijn niet enkel tof om mee te werken. Het is ook noodzakelijk. Er werden zelf al plannen gesmeed om het spel samen met andere afdelingen te organiseren. Een samenwerking met andere afdelingen met hetzelfde doel, dat moet vonken geven.

Roeselare: Jongeren gaan gebukt onder de scholenkost.

We zijn vertrokken vanuit onze eigen ervaringen met betrekking tot school en we zijn ook beginnen inzien dat jongeren niet beseffen dat school teveel geld kost.

Ward 18 jaar: Ik volg onderwijs in het VTI. In het begin zit je nog in een specifieke richting. Daarom is er een algemeen pakket van alle richtingen die er zijn op de school. Dus voor ieder vak zoals bv schilderen, bouw,… moet er materiaal aangekocht worden. Het jaar erna moet je kiezen welke richting je volgt en dan zit je daar met al het materiaal. Dit kost allemaal heel veel geld. Ik woon alleen en heb een leefloon van 830 euro. Daarmee moet ik facturen betalen zoals elektriciteit, huur, water,..Wat ik overhoud is slechts 200 euro om mee te leven. De factuur van september bedroeg 70 euro. En daarop kreeg ik nog eens mijn telenet factuur. Ik heb bij mijn moeder moeten gaan bedelen of ik had niets meer over om simpel boodschappen te doen.

Kaat 17 jaar: In het derde middelbaar moesten we een rekenmachine kopen van 250 euro. Je hebt dit machine nodig voor fysica en chemie. Er is iemand in mijn klas die het niet breed heeft en kan via de school met een afbetalingsplan dit rekenmachine aanschaffen. Een verplichting die er soms kan voor zorgen dat mensen zich heel slecht voelen en zich in schulden gaan zetten. Is dit dan de bedoeling??

Actiemoment 15 oktober

Een gewone dag werd een debat-dag. De aanwezigen waren: Ward, Tibo, Kaat, Ajdamir, Jan-Vincent Lefere en Johan Decock (bestuursleden scholengroep Sint-Michiel), Miche Vandenbroucke (Beweging.net), Reinhout Van Zandycke (voorzitter jeugdraad) en vrijgestelden van de KAJ. De bedoeling was om onze frustraties en bevindingen te delen en om in discussie te gaan. Er werd geluisterd naar elkaar en gezocht naar mogelijke oplossingen. De mensen van de scholengroep begonnen te praten dat er iets bestaat zoals een sociaal fonds. Dit is een dienst om te hoge schoolkosten te kunnen financieren. De jongeren hadden hierover nog nooit gehoord, maar waren een beetje sceptisch. Vaak is de drempel veel te groot om deze stap te durven zetten. Mensen schamen zich vaak. De fout ligt niet bij hun maar bij de school. Zij denken dat ouders en jongeren alles kunnen betalen en houden geen rekening mee dat er ook zijn die het moeilijker hebben.

Zo kan dit toch niet langer?

Je voelt de frustratie bij de jongeren en zo zijn we op het idee gekomen om een petitie op te starten. Deze doet de ronde in Roeselare. Momenteel hebben we zo’n 70-tal handtekeningen. Dat zijn mensen die mee willen strijden voor een kosteloos onderwijs en dat aantal zal enkel groeien. Als je onze actie wilt steunen kan je uw handtekening geven met de volgende QR-code die je dan verbindt met onze website. Blijf niet bij de pakken zitten en steun ons.

Plaats reactie