Scholierenmars voor kosteloos onderwijs

Op zondag 26 februari nemen 100 jongeren Brussel in om te ijveren voor kosteloos onderwijs. We trekken van het centraal station door de stad richting ministerie van onderwijs om te eindigen aan het noord station met een slotmoment.

Met onze mars focussen we dit jaar op 2 pijnpunten die de sociale ongelijkheid in ons onderwijs concreet maken: De kosten in het onderwijs en de onderwaardering van de praktijkrichtingen.

De huidige onderwijshervorming is een gemiste kans om een sterk antwoord te bieden op deze problematiek. Opnieuw stellen we vast dat in die hervorming ver boven onze hoofden  besloten wordt wat goed voor ons, jongeren, is. Terwijl wij duidelijk andere problematieken aankaarten zoals het hokjessysteem en de studiekeuze die op jonge leeftijd toch moeilijk te maken blijft.

Wij nodigen u uit om met ons in gesprek te gaan als volwaardige actoren. Tenslotte zijn wij het toch die ons onderwijs ‘bevolken’.

KAJ strijdt voor een onderwijs dat jongeren gelijke kansen geeft. Onderwijs waar jongeren niet in vakjes geduwd worden en op een positieve manier een keuze kunnen maken. Een onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is. Onderwijs dat je toekomstkansen vergroot, in plaats van beperkt, ongeacht je afkomst of school.

School is te duur!

De Belgische grondwet gebiedt gratis toegang tot het onderwijs tot het einde van de leerplicht. In de praktijk zien we dat de kosten hoog oplopen. Bovendien zijn de praktijkrichtingen het duurst, wat de keuze van jongeren die het thuis niet breed hebben, beperkt. De gevolgen daarvan zijn niet min: de richting van je dromen niet kunnen kiezen, werken om bij te dragen aan de kosten, ruzies, gevoelens van uitsluiting, schaamte en machteloosheid.

De overheid legt de verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen, zij kunnen initiatieven ontwikkelen om de schoolfactuur te drukken. Hierdoor ontstaan grote verschillen tussen scholen.

Getuige daarvan is de actie in TechnOV in Vilvoorde van de lokale KAJ-afdeling, waarbij ze symbolisch de 20 euro om de refter binnen te mogen, viseerden. Tegelijk trokken ze daarbij de aandacht van hoog oplopende studiekosten in deze school: "De kosten aan inschrijvingsgeld, boeken, gebruik machines en dergelijke lopen bijvoorbeeld in het 6de jaar Hout op tot 1.100 euro en in het 7de jaar Hout tot 1.236 euro. Voor het maken van de geïntegreerde proef op het einde van het jaar moet daar respectievelijk nog eens 400 en 1.200 euro bijgeteld worden. Een aantal leerlingen moet zelf gaan werken. Anderen betalen maandelijks een bedrag af".

We krijgen minder waardering als we gekozen hebben voor een TSO of BSO richting

Ouders stimuleren hun kinderen om te starten in een hooggewaardeerde ASO-richting. Overschakelen naar een TSO of BSO-richting staat in onze maatschappij gelijk aan falen. Op deze manier geraken  jongeren terecht in een watervalsysteem en kunnen ze moeilijk een positieve keuze kunnen maken voor een praktijkrichting.

“In onze samenleving krijg je meer waardering als je werkt met cijfertjes dan als je de bank gemaakt hebt waarop we zitten”, vertelde één van onze gasten. Hierdoor mochten velen van ons zelfs hun eigen studierichting niet kiezen. Nochtans voelen wij ons evenveel waard, belangrijk en nuttig als iemand die ASO volgt. Wij willen waardering voor onze talenten en van hieruit een bewuste en positieve keuze maken.”

Op 26 februari maken wij deze verhalen van jongeren bekend!

Vanaf 13u30 maken we onze boodschap visueel met een scholierenmars van Brussel-Centraal naar Brussel-Noord. We houden symbolisch halt aan het ministerie van Onderwijs. Aansluitend herhalen de scholieren hun boodschap luid en duidelijk, in aanwezigheid van beleidsmakers en enkele genodigden met expertise ter zake. 

Omstreeks 15u30 voorzien wij voor u de mogelijkheid om enkele jongeren te interviewen.

Het belang van een georganiseerde en gestructureerde inbreng van jongeren in het onderwijsdebat is groot. Wij, jongeren, verdienen een evenwaardige participatie waarbij wij als volwaardige debatpartner kunnen optreden. En daar hebben wij u voor nodig!

Programma:
  • 13u: verzamelen aan het Europakruispunt, Brussel
  • 13u30: Vertrek mars
  • 14u15: tussenstop aan het  ministerie van Onderwijs, Albert 2-laan 15, Brussel 
  • 15u: speeches jongeren en experten (Onder andere Caroline Gennez en Kathleen Helsen bevestigden reeds hun aanwezigheid. Wij wachten nog op antwoord van het kabinet Crevits en de heer Koen Daniëls.)
  • Interviews/mogelijkheid voor vragen: 15u30

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke Debrandere, persverantwoordelijke

Graag vernemen wij eerstdaags uw bevestiging. Alvast erg bedankt.

Met vriendelijke groet,

Els Michiels

Voorzitter KAJ vzw

Plaats reactie