De school van morgen is gratis!

Na talloze gesprekken en discussiemomenten sinds begin 2015 stelden wij, jongeren van KAJ, vier pijnpunten vast die systematisch voorkomen in het secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Om deze pijnpunten aan te kaarten trokken wij op 20 februari 2016 door Brussel met een heuse 'scholierenmars'. Onze boodschap klonk als volgt:

  • We krijgen minder waardering als we gekozen hebben voor een TSO of BSO richting!
  • School is te duur!
  • Wij hebben geen inspraak in het reglement en het nut van veel regels is niet duidelijk!
  • School is te zwaar!

Uit verder onderzoek blijkt dat wij vooral wakker liggen van systemen als een onderwaardering van praktijkrichtingen en de kosten in het onderwijs. Bij de start van het schooljaar focussen wij ons op de hoge kosten in het secundair onderwijs.

Tim, Malem: We moesten in het middelbaar altijd 100den euro meenemen naar school om boeken te huren, te kopen en administratieve kosten te betalen. Als je niet genoeg geld bij had kreeg je uw boeken niet. Omdat mijn ouders 5 kinderen hebben was het moeilijk om dit op 1 dag voor 3 kinderen neer te leggen. Er was weinig begrip op school, ik heb naar de laatste jaren toe mijn mama voorgeschoten dit te betalen om toch mijn boeken te kunnen hebben vanaf de eerste schooldag. Als je u boeken niet had, en je niet kon volgen in de lessen, of niet kon leren voor de toetsen was dat ‘u eigen probleem’

Stijn, 15 jaar: Ik doe elektro-mechanica met 2 uren praktijk. Ik wil graag elektriciteit doen omdat ik dan 10 uren praktijk heb. Maar ik mag niet van mijn ouders, die worden boos als ik erover begin omdat het materiaal voor de richting elektriciteit duur is. Een tang kost vb. 40 euro. In het totaal is het 3 à 400 euro voor al het materiaal zonder kleren.

Onderwijs is gratis?!

Artikel 24, § 3 van de Belgische grondwet gebiedt gratis toegang tot het onderwijs tot het einde van de leerplicht. Artikel 28 van het Kinderrechtenverdrag voorziet eveneens om «primair onderwijs verplicht te stellen en voor iedereen gratis beschikbaar te stellen» en «de ontwikkeling van verschillende vormen van voortgezet onderwijs aan te moedigen, met inbegrip van algemeen onderwijs en beroepsonderwijs en deze vormen voor ieder kind beschikbaar te stellen en toegankelijk te maken en passende maatregelen te nemen zoals de invoering van gratis onderwijs en het bieden van financiële bijstand indien noodzakelijk»

Dat ons onderwijs eerder een systeem van exclusie dan inclusie is, wordt steeds meer bevestigd.

‘Als onderwijs elitair en ongelijk wordt, betaalt de hele samenleving de prijs.’ zei onderwijsspecialiste Mie Branders (PvdA) bij de start van het nieuwe schooljaar.

‘Het Netwerk tegen Armoede pleit al langer voor het invoeren van een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Goed onderwijs en goedkoop onderwijs sluiten elkaar immers niet uit.’

Maar zo ver wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) niet gaan. Eén factuur voor het secundair onderwijs blijkt volgens Crevits niet mogelijk omdat er te veel studierichtingen met verschillende kosten zijn.

‘Betaalbaar onderwijs is cruciaal voor de toekomst van al onze kinderen’, zeggen Steve Vandenberghe, Caroline Gennez en Tine Soens (sp.a

Test-Aankoop en de Gezinsbond roepen op dat alles in het werk zou worden gesteld om ‘onderwijs effectief gratis te maken.’

Zaterdag 15 oktober: Dag van de kosteloze school!

KAJ onderzoekt sinds haar scholierenmars de hoge schoolkosten en vooral de gevolgen hiervan op ons.

Hoe hoog zijn de kosten, en welke gevolgen heeft dit op ons leven, onze studiekeuze, motivatie en welbevinden?

In de periode van 1 september tot 14 oktober trekken wij naar de scholen en schoolpoorten om andere jongeren te bevragen en te betrekken bij onze campagne.

We willen jongeren die zichzelf hierin herkennen ook oproepen ons te contacteren.

Op zaterdag 15 oktober maken wij onze kijk op gratis onderwijs bekend!

In de voormiddag stellen wij lokale problematieken aan de kaak en willen wij schoolbesturen bewust maken van onze bezorgdheden.

In de namiddag voorzien wij gesprek, discussie en overleg met jongeren, partners en actoren die in deze realiteit verandering kunnen en willen brengen.

Tom, 17 jaar: ‘Vanuit de KAJ willen wij gratis onderwijs. Als in Finland is onderwijs gratis is, waarom kan dat dan niet bij ons? Maak onze school gratis, want onze school vandaag zorgt voor enorm veel facturen in een jaar, terwijl men verplicht is om school te volgen. De school van morgen is een gratis school!’

U bent bij deze reeds uitgenodigd!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Els Michiels, voorzitter KAJ vzw.

Plaats reactie