Break the school rules!

”We mogen of kunnen onze studierichting niet kiezen!”

Siebe: Ik wil graag deeltijds onderwijs doen, zodat ik halftijds een beroep kan aanleren, maar dat zien mijn ouders niet zitten. Ze zeggen dan: 'Daar moet je niet aan beginnen, daar zijt ge veel te slim voor.' Mensen zien dit als het laagste van het laagste en als je “hoger” aankunt probeer je dat eerst.

Lander: Ik wist helemaal niet wat ik wou worden dus wist ik ook niet wat ik wou studeren. Mijn kameraden gingen allemaal elektromechanica doen, dus ik deed ik dat ook maar. Mijn kameraden haalden genoeg punten en ik bleef zitten.

Ouders beslissen in onze plaats welke richting we moeten volgen. “Mik maar zo hoog mogelijk”, zeggen ze, maar wat wij zelf graag willen doen telt niet mee.

We moeten al erg vroeg kiezen welke richting we willen doen en de keuze is vaak definitief. Soms weten we gewoon nog niet welke richting we uit willen of waar we goed in zijn. Het gebrek aan goede informatie en echte begeleiding maakt dat dit grote gevolgen kan hebben.

”Jongeren van BSO en TSO zijn minder waard dan ASO!”

Sommige mensen denken automatisch dat je achterlijk bent omdat je TSO doet. “Ah ja, gij doet technische, dan zijt gij minder begaafd als ik.” We worden echt in hokjes geduwd.”

Verschillende leerlingen doen minachtend over elkaars richtingen. Zo zijn die van humane altijd de “dommeriken”. En zeggen de latinisten dat, als ze het niet meer aankunnen ze altijd kunnen “zakken” naar humane, terwijl elke richting toch zijn moeilijkheden heeft? Ik kan daar echt kwaad van worden. Ook leerkrachten doen soms neerbuigend, als ze de latinisten aan het bestoefen zijn. Ik heb toen gezegd op een bepaalde moment tegen die leerkracht: “Wat gaat ge doen als uw toilet verstopt zit? Uw dokter bellen?”

De richtingen van het beroeps- en technisch onderwijs en de jongeren die ze volgen worden algemeen bekeken als minder waard dan ASO.

Ons onderwijssysteem en onze samenleving bevestigen dat beeld. Een wissel van TSO naar ASO is onmogelijk, je kan alleen “zakken”. Een overstap van TSO naar BSO wordt gezien als falen. Nochtans voelen wij ons evenveel waard, belangrijk en nuttig als iemand die ASO volgt.

”Onze stages zijn slecht begeleid en we leren niets!”

Nele: Ik had soms andere verpleegsters om mee samen te werken. Dat maakte het moeilijk omdat de handelingen bij de ene persoon goed waren en bij de andere persoon moest het anders. Maar de dagelijkse commentaar die ze me gaven, was positief. Ik viel dus volledig uit de lucht bij mijn slechte eindevaluatie!”

Katrien: ik moest in plaats van de verzorging – waarvoor ik studeerde – allemaal kleine klusjes doen. Het waren ook de meest onaangename klusjes zoals de wc-stoelen uit kuisen,...”

We krijgen geen goeie begeleiding van school uit. Soms komen onze stagebegeleiders van school nauwelijks of niet opdagen, maar geven ze ons wel punten. Of we krijgen geen uitleg en doen dus gewoon door zoals we bezig waren, maar achteraf blijkt dan dat we werkpunten hadden en op die manier gebuisd zijn waardoor we ons jaar opnieuw moeten doen. Of de stagementoren geven ons tijdens de stage positieve commentaar, maar achteraf geven ze ons toch een slechte evaluatie.

Soms snappen we de meerwaarde niet van stage of waarom we een stage doen. We hebben niet het gevoel dat we altijd bijleren van stage. Of als we, tijdens het bijleren op stage, een fout maken, wordt daar heftig op gereageerd, alsof we zelfs niet mógen bijleren. De stagementor behandelt ons als vuil. We moeten als stagiairs soms de meest domme taakjes uitvoeren. Het is precies alsof we een goedkope werkkracht zijn die ze de minst leuke karweitjes laten doen.

”Onderwijs is niet gratis!”

We moesten in het middelbaar altijd honderden euro's meenemen naar school om boeken te huren, te kopen en administratieve kosten te bepalen. Ze waren zo streng dat als je niet genoeg geld mee had, je uw boeken niet kreeg. Omdat mijn ouders 5 kinderen hebben, was het moeilijk om dit op 1 dag voor 3 kinderen te leggen. Er was weinig begrip op school, ik heb naar de laatste jaren toe mijn mama voorgeschoten dit te betalen om toch mijn boeken te kunnen hebben vanaf de eerste schooldag. Als je u boeken dan niet had, en je niet kon volgen in de lessen, of niet kon leren voor de toetsen was dat ‘u eigen probleem’.

Naar Barcelona gaan er 6 niet mee. Er zijn er redelijk veel die het niet breed hebben. Het kost € 300 voor ticket en verblijf. De rest moeten we inzamelen met financiële activiteiten.

De school vraagt zaken zoals schoolboeken te betalen terwijl onderwijs gratis zou moeten zijn. Als onze ouders dat dan niet kunnen betalen, worden we anders bekeken en anders behandeld, of kunnen we zelfs soms een bepaalde richting niet volgen. Zeker als we niet meekunnen op schoolreis, dan worden we echt uitgesloten. Bovendien houdt de school hier weinig rekening mee.

”Het is gewoon te veel!”

Voor wiskunde moeten we echt veel doen. Elke dag 4 pagina's voorbereiding maken, en dan ook nog eens onze les leren. De toetsen zijn altijd onverwacht dus dat moet je elke dag leren. En ik heb elke dag wiskunde. Vroeger ging ik vaak gaan koersen. Ik doe dat nu nog, maar alleen recreatief. Voor de competitie moet je toch 3 à 4 keer per week gaan trainen. Daar heb ik echt geen tijd voor, helaas.“ We zitten al vele uren van ons leven op school en dan moeten we ook in onze vrije tijd nog eens werken aan de vele toetsen en taken. We worden er laat van op de hoogte gebracht en er wordt geen rekening gehouden met huiswerk van andere vakken.

Smartschool zorgt ervoor dat we nog minder vrije tijd hebben want we krijgen ook buiten de schooluren opdrachten, soms zelfs tegen de dag erop. We zijn nooit 100% zeker dat ons huiswerk af is en moeten constant ter beschikking staan.

Door dit alles moeten we hobby's opgeven en kunnen we onze vrije tijd niet plannen. De school overheerst ons hele leven.

Zou het niet fantastisch zijn als …

 • je je niet meer hoefde te schamen voor jouw studierichting?
 • ons onderwijs effectief gratis zou zijn?
 • stages verwerkt zijn in een duidelijk leerproces op de werkvloer?
 • een goede en bewuste eigen studiekeuze zouden kunnen maken?
 • wij na 8 uur op de schoolbanken ook eens konden ontspannen?

Hoe hiermee aan de slag?

Herken je jezelf in dit verhaal? Doe er iets mee in je afdeling en regio, je klas en school. De start van het schooljaar is het ideale moment!

De start van het werkjaar is hét moment om nieuwe leden te werven, en wat is het grootste gespreksonderwerp? School! Wie zijn je nieuwe klasgenoten en leerkrachten? Heb je nieuwe vakken? Zit je op een nieuwe school, wat is leuk?

En hoe zit het juist met die studiekeuze, ben je blij met je keuze? Waarom wel, waarom niet? Welke toekomst biedt jouw richting? De start van het schooljaar zal je weer centen moeten uitgeven aan materiaal en boeken, wie betaalt dit allemaal? Ken jij je stageplaats al, kijk je er naar uit? Hoe ziet je lessenrooster er uit, wat is de zwaarste dag van de week? Waarom?

Enkele ideeën voor het uitwerken van een startactiviteit

”We mogen of kunnen onze studierichting niet kiezen!”

Verkleden en uitbeelden

 • Welke job wil jij later doen? Waarom?
 • Stel jezelf voor binnen 20 jaar.

Bijkomende vragen

 • Hoe ga je daar geraken?
 • Op basis waarvan bepaal jij jouw studierichting?
 • Welke richting heb jij gekozen? Waarom? Wat motiveert jou? Waar ben je sterk in?

“Jongeren van BSO en TSO zijn minder waard dan ASO!”

Ruiltocht

Zoek jongeren van allerlei studierichtingen en breng hen samen, ontdek samen jullie talenten

 • Je moet opdrachten uitvoeren, je mag jongeren ruilen tot je de perfecte groep samen hebt om de opdrachten uit te voeren.
 • Mogelijke opdrachten: Bouw een muur! Los een rebus op! Zoek de taalfout! Maak een mooiste kapsel!

Bijkomende vragen

 • Wat was de perfecte groep? Waarom ruilde je bepaalde mensen?
 • Wie was sterk in wat? Heeft het te maken met welke richting je in zit?
 • Wat denk jij van ASO? TSO? BSO? Deeltijds onderwijs? Heb jij vooroordelen?

“Onze stages zijn slecht begeleid en we leren niets!”

Stadsspel/reactietocht Zoek het verband tussen je stage en je opdrachten

 • Vraag hulp aan mensen op straat voor je stagewerk als toeristengids, kinderbegeleider, kapper, masseur...

Bijkomende vragen

 • Hoe ziet jouw ideale stage er uit?
 • Wat wil jij graag leren in een stage?
 • Hoe kan deze goed begeleid worden?

“Het is gewoon te veel!”

Onze droom voorstellen

 • We hebben maar 24u op een dag en 7 dagen in een week – stel de ideale schoolweek op, hoe zou die eruit zien?
 • Mensen moeten weten waar jongeren van dromen: stel het idee voor! (afdeling, regio, ouders, school, sportclub, mensen op straat).

Bijkomende vragen

 • Wat is de zwaarste schooldag in je week? Waarom?
 • Wanneer ben je klaar met al je schoolwerk?
 • Waarom heb jij meer vrije tijd nodig?

“Onderwijs is niet gratis!”

Symbolische financiële actie

 • Doe een dansje, zing een liedje, speel muziekinstrument... op een drukke plaats, ga rond met een hoed om geld in te zamelen.
 • Zoek sponsoring bij andere organisaties.

Bijkomende vragen

 • Kon jij al eens niet mee op studiereis of was het moeilijk om dit te betalen?
 • Hoe voelde je je? Wat waren de gevolgen?
 • Hoe pakt jouw school dit aan?

En dan?

Voorbereiding van de Symbolische Actie

Net zoals voor onze campagne 'gevolgen van echtscheiding voor jongeren' bereiden wij samen een Symbolische Actie voor waarop al jullie werk samengebracht wordt in één groot KAJ-moment. Samen met een hoop kajotters zullen we bekendmaken wat jongeren vertellen over school aan al wie het horen wil, en vooral horen moet!

We plannen drie voorbereidende bijeenkomsten om heel de KAJ mee te krijgen op deze dag,

Eerste bijeenkomst: weekend 19 en 20 september 2015

Tweede bijeenkomst: 21 november 2015

Derde bijeenkomst: 23 januari 2016

Hopelijk mogen we jullie daar verwachten!

En nu … aan de slag!

Plaats reactie