Liefste ouders, ouders in spé, plusouders, grootouders, politici, rechters en betrokkenen,

Het nieuwe jaar staat alweer voor de deur. Hét moment van goede voornemens, warmte en gezelligheid. Samen vieren met het gezin, familie of vrienden in een huis waar je thuishoort. Toch is dit niet voor elke jongere de realiteit. In het afgelopen jaar verzamelden wij, van KAJ, vijftig verhalen van jongeren die in een gebroken of gescheiden gezin opgroeien.Bij KAJ streven we naar een veilige thuishaven waar iedereen kan opgroeien op zijn eigen tempo. Hier wordt gevraagd hoe het met ons gaat en wordt er oprecht naar ons geluisterd. We voelen ons gesteund en aanvaard. Dit geeft een
stevige basis om sterker in het leven te staan.

In 2020 wensen wij dit alle gezinnen toe, zoals in het kinderrechtenverdrag geschreven zorgen de ouders ervoor zorgen dat je een veilig huis hebt, liefde, aandacht en waardering krijgt. Ze moeten je helpen om goed op te groeien zodat je later ook goed voor jezelf en anderen kan zorgen.

Om onze wensen te vervullen willen wij ons de komende twee jaar inzetten op vier thema’s.


• Als eerste wensen we dat elke jongere een warme en veilige thuishaven heeft, ook thuis. Geen enkel kind zou zich ooit alleen mogen voelen.
• Onze tweede wens is dat alle jongeren jong kunnen en mogen zijn en zich ontwikkelen op hetzelfde niveau als hun leeftijdsgenoten.
• De derde wens is dat elke jongere op de eerste plaats komt, gewaardeerd wordt, liefde en erkenning krijgt van BEIDE ouders.
• Onze laatste wens is dat geen enkele jongere de gevolgen van of de verantwoordelijkheden over financiële zaken mogen dragen en de ouders geld niet belangrijker vinden dan hun eigen kind(eren).

Dit omdat we het uit de ervaringen van onze analyse niemand toewensen om op te groeien in een gebroken gezin waarbij de effecten van scheiding diepe wonden kunnen nalaten. Je blijft altijd het kind van gescheiden ouders.

Dus lieve mensen,

jij kan ervoor zorgen dat jongeren uit een gebroken gezin evenveel kansen krijgen zoals andere jongeren met een veilige thuishaven. Stap mee in dit verhaal én maak zelf een verschil in jouw omgeving. Durf vragen hoe het met iemand is en luister naar hen. Schrijf mee aan een positief verhaal!

Een dikke zoen, van de KAJ-kapoen,
Heide, Julie, Sieg, Ben, Caro, Céline, Anke en Hannelore
1 december 2019

Plaats reactie