De school van morgen

Woensdag 13 januari vanaf 11u45 zullen wij het thema ‘School’ bekendmaken ter hoogte van de parking van Sint-Donatus Middenschool, Merchtem. Wij hebben u hierbij nodig!

KAJ is een jongerenbeweging die enerzijds in zijn talrijke afdelingen een ontspannend en plezant tijdverdrijf vormt voor jongeren vanaf ongeveer 12 jaar. Anderzijds is het een organisatie die voor verandering staat. Het thema waar we ons momenteel vooral op focussen, is ‘School’.

Ons doel is in de eerste plaats om de jongere een kans te geven zijn verhaal te doen. In de verschillende afdelingen van onze regio hebben er in de afgelopen maanden activiteiten plaatsgevonden rond het thema. Ook hebben veel leden hun persoonlijk frustraties rond school op tafel kunnen leggen in een vertrouwde omgeving. Uiteindelijk hebben we een groot aantal verhalen verzameld van jongens en meisjes uit verschillende scholen, leerjaren en richtingen. Nu is het moment aangebroken waarop wij hiermee naar buiten komen!

De grote lijnen die het vaakst zijn teruggekomen in de diverse getuigenissen van onze leden, hebben wij voor u even opgelijst:

  • De vooroordelen rond ASO, TSO en BSO; TSO en BSO die nog te veel minderwaardig worden geacht
  • Het teveel aan huiswerk waardoor de jongere zijn hobby’s en vrije tijd moet opgeven
  • Het tekort aan info bij het kiezen van een studierichting die echt bij je past
  • Ouders die hun eigen eisen stellen aan de studierichting van hun kind en geen rekening houden met wat hij of zij zelf wil
  • De communicatie via o.m. smartschool, die ervoor zorgt dat we ook buiten de schooluren beschikbaar moeten blijven

In een regionale bekendmaking, die woensdagmiddag dichtbij de school Sint-Donatus te Merchtem zal plaatsvinden, zullen deze standpunten verwerkt zitten. Wij spelen een variant van een bekend kringspel met daarin nieuwe elementen die met het thema te maken hebben. Onze doelgroep zijn wederom jongens en meisjes uit het middelbaar. Natuurlijk kan iedereen achteraf zijn mening kwijt. Inspraak staat centraal! Bovendien is deze activiteit ineen gestoken door deskundigen op het gebied: schoolgaande kajotters en kajotsters die gemotiveerd zijn om hun dromen waar te maken!

Met onze regionale bekendmaking willen wij de jongere duidelijk maken dat zijn stem telt en eveneens de ouders, scholen en bevoegde personen aan het denken zetten. Via zij die deelnemen aan het spel en hopelijk ook via u, die onze boodschap nog verder kan verspreiden.

Voor meer informatie neem contact met Jeroen op.

Plaats reactie