Gratis onderwijs voor iedereen!

KAJ strijdt voor een waardig onderwijs en voor meer gelijke kansen op school. Dat deze strijd nodig is is al bewezen uit de vele initiatieven die verschillende organisaties opzetten zoals bijvoorbeeld het project Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen.

Wie in kansarmoede opgroeit of thuis geen Nederlands spreekt heeft minder kansen om het secundair onderwijs met een diploma te verlaten. Wie het financieel niet breed heeft droomt maar beter niet om kok te worden. Als je als ouder drie kinderen hebt die in een praktijkrichting zitten betaal je je blauw aan facturen.

We hebben de laatste twee jaar jongeren in Vilvoorde bevraagd over hun schoolfacturen. Vele jongeren vertelden dat ze niet eens weten waarvoor ze zoveel betalen. Andere jongeren doen in het weekend jobjes om hun eigen schoolboeken te kunnen betalen. 100 leerlingen uit Vilvoordse scholen handtekenden onze petitie.

symbolische actie ‘waardig leven’

Wij, jongeren van KAJ, merken op dat kwesties zoals echtscheiding, interimwerk, hoge schoolfacturen en de onderwaardering van praktijkrichtingen ons leven minder waardig maken. We hebben het gevoel dat we hierdoor structureel minder kansen krijgen en we zien onze dromen aan ons voorbijgaan.

We worden verantwoordelijk gesteld voor de gevolgen van beslissingen waar we zelf geen invloed op hebben:

 • We moeten boodschappen tussen onze gescheiden ouders doorgeven. Als wij dat vergeten zijn wij de schuldigen en niet de ouders die niet meer willen communiceren over hun kinderen.
 • We moeten veranderen van richting omdat we de schoolfacturen van een duurdere richting niet meer kunnen betalen.
 • Als we geen vast werk vinden horen we familie vaak zeggen dat we meer moeite moeten doen.

Gevolgen van Echtscheiding voor Jongeren

flyer echtscheidingWij, jongeren van KAJ Bornem, houden op zaterdag 24 november een bekendmaking over de gevolgen van echtscheiding, want in onze KAJ heeft één op twee jongeren gescheiden ouders.

Iedereen kent wel iemand met gescheiden ouders, maar er wordt weinig over gepraat. Wat er gebeurt blijft binnen het gezin. Wij merken echter op dat veel jongeren dezelfde problemen ervaren:

 • slechte of geen communicatie door de ouders, waardoor de jongeren zelf de boodschap moeten doorgeven,
 • het slecht praten over de andere ouder tegen de kinderen,
 • het steeds moeten kiezen tussen de eigen ouders.
 • op langere termijn heeft het zelfs effect op eigen relaties en visies op het leven.

Meer respect voor de bagagisten in Zaventem!

Op 17 juli 2018 verzamelen wij, KAJ, met ACV Transcom en ACV-jongeren aan de luchthaven van Zaventem om een informatie-actie te voeren over de werkomstandigheden van de bagagisten in de luchthaven.

KAJ is een jeugd-en actievereniging. Wij strijden voor een waardig leven voor iedereen en dus ook een waardige job voor iedereen. We proberen via deze weg voor jongeren met precaire contracten verandering te bereiken.

Wij kwamen de laatste maanden vaak ik contact met jongeren die werkzaam zijn op de luchthaven. Precaire werkomstandigheden is iets wat we daar vaak tegenkomen, vooral bij de bagagisten, laden en lossen. Deze mensen zijn diegene die het zware en lastige werk doen en zitten op plaatsen die de passagiers en de gewone mens niet te zien krijgen.

Jongeren eisen aandacht voor hun leven

Waardig Leven

Antwerpen - waardig levenOp zaterdag 19 mei eisen jongeren van KAJ op een ludieke manier aandacht voor hun leven vandaag.

Via een stadsspel in centrum Antwerpen geven ze inkijk op 3 van hun grote levensgebieden nl. school, werk en thuis, en leggen hierbij enkele pijnpunten bloot.

Programma
 • 14u: verwelkoming en toelichting spel a.d.h.v. ‘het rad van onfortuin’ - Groenplaats Antwerpen
 • 14u30: startschot stadsspel ‘waardig leven’
 • 16u: afsluiter en persmoment met getuigenissen en de mogelijkheid om jongeren te interviewen - Groenplaats Antwerpen

De cursussen komen er aan!!

De cursussen zijn een tijd om nooit te vergeten, waar je persoonlijk een boost krijgt. Vraag het maar aan medekajotters die al meegingen. 

De KAJ basiscursus gaat door van maandagochtend 9 april tot en met zaterdagnamiddag 14 april in ‘De Warande’ Heirweg 132, Kortrijk.

De hoofdanimator in het jeugdwerk gaat door van maandagochtend 9 april tot en met zaterdagnamiddag 14 april in ‘De Warande’ Heirweg 132, Kortrijk.

Inschrijven enkel online via deze link

uitnodiging hoofdanimator in het jeugdwerk

uitnodiging basiscursus

Stopzetting van het Gebruik van Dagcontracten

Zaterdagvoormiddag 18 november

Weg met DagcontractenSinds jaar en dag is KAJ niet enkel een jongerenbeweging, maar ook een actie- en vormingsbeweging. Na ons ‘Zwartboek Interim – Is dit nu de moderne arbeidsmarkt?’ hebben wij ons onderzoek en analyse over jongeren die vandaag op de arbeidsmarkt terechtkomen uitgebreid naar andere vormen van precair werk.

We bevroegen jongeren op hun werkplaats in de meest precaire sectoren: Logistiek, Voeding en Diensten, Horeca, … En jongeren aan bedrijfspoorten in het ganse Vlaamse land.

Verhalen over aaneenschakelingen van dag- en weekcontracten gedurende maanden en zelfs jaren zijn voor ons alledaagse kost. Verhalen over gedwongen deeltijds werken en korte contracten van enkele maanden maken het voor jongeren vandaag moeilijk om een zelfstandig en stabiel leven uit te bouwen.

Als speerpunt in deze golf van precarisering zien wij het gebruik van dagcontracten.

Weg met de dagcontracten

Wij, leden van KAJ, houden donderdag 12 oktober een symbolische actie in Halle. We eisen vooral dat de dagcontracten verdwijnen. Door het verspreiden van een sterke flyer met de daarbij horende uitleg, willen we de mensen er op attent maken wat wij, jongeren beleven. Er wordt verwacht van de jongeren die werken met deze contracten dat ze enorm flexibel zijn. Daarnaast brengen deze contracten ook nog enkele andere problematische zaken met zicht mee, namelijk:

 • Je weet slechts een dag op voorhand, of zelfs maar enkele uren of je al dan niet moet werken
 • Er is een aaneenschakeling van dagcontracten 8 maanden, 2 jaar, 4 jaar, ... meestal bij hetzelfde bedrijf
 • Onderlinge concurrentie tussen andere collega’s

Hier zijn er natuurlijk tal van gevolgen aan gekoppeld die onze jongeren meemaken:

 • Je kan geen band met collega's opbouwen
 • Je kan niet ziek zijn
 • Je moet constant beschikbaar zijn

Roeselare: Ardooisesteenweg in de kijker

De Ardooisesteenweg werd voor het Batjesweekend terug omgedoopt tot ‘De Andere Steenweg’ en kreeg een facelift. Sfeervolle vlaggen creëerden een dak over de ganse straat. Een installatie/kunstwerk werd gemonteerd als zonnescherm boven het pop-up restaurant waar culinaire hoogstandjes in moderne open zeecontainers geserveerd werden.

De muzikale kaart werd getrokken met een vinyl-markt en diverse muziekoptredens. Elke dag werd gestart met een gezellige ontbijtsessie voor bewoners midden op de zonnige straat. Een nieuwe schwung zat duidelijk in De Andere Steenweg . Alle initiatiefnemers zijn er van overtuigd dat dit de nieuwe weg is om van de Ardooisesteenweg een “Aparte Andere Steenweg” vol sfeer en ambiance te maken.

Tijdens de Batjes werd net zoals verleden jaar een initiatief genomen ten voordele van een lokaal sociaal doel: jeugdhuis Kameleon, die een werking uitbouwt met voor- en naschoolse opvang van jongeren.

Jurgen Vanbiervliet en Ellen Denoo, van het kapsalon Chic uit de Ardooisesteenweg, gaven op zondag de ganse dag aan ieder die het wilde een hippe nieuwe snit of een scheerbeurt, en schonken de opbrengst integraal aan dit goeie doel. Ook Kerem Dunver van Old Times Barbershop deed zijn duit in het zakje. Samen werd zo het schitterend bedrag van 715 € bijeen geknipt en aan de jongeren van Kameleon geschonken om hun werking te ondersteunen.

Wat is nu eigenlijk Kamelejon?

KAmeleJon is een laagdrempelige jeugdhuiswerking in Roeselare, waar heel wat jongeren met verschillende culturen en van verschillende origine elkaar ontmoeten. KAmeleJon is een werking met meer dan honderd leden van 36 verschillende nationaliteiten. Dus echt iets om trots op te zijn!

We hebben deze jongeren ook heel wat te bieden: Zo staat er een playstation, een pingpong tafel, een kicker. Ze kunnen drankjes aan democratische prijzen kopen. Kortom het is een ontmoetingsplaats waar jongeren zich thuis kunnen voelen, nieuwe vrienden kunnen maken, een babbeltje kunnen doen.

Klinkt een beetje zoals een Kaj- afdeling hé?

Inderdaad. Met KAmeleJon maken we ook deel uit van KAJ. Dit betekent dat we ook dezelfde uitdagingen aangaan als de andere afdelingen. Wat met jongeren in precaire werksituaties? Wat met de hoge schoolkosten? Hoe maken we onze afdeling groter?

‘Je bent welkom in KameleJon’. Met dit motto gingen wij Thibaut en Valérie de baan op.